رشد کاکتوس4

رشد کاکتوس4

#کاکتوس_رشد
کود :
فقط در طول ماههای گرم سال و آن هم ماهی یکبار باید به کاکتوس، کود مناسب داده شود. از کود مایع مناسب برای ساکولنت ها، که از درصد کمی نیتروژن برخوردار هستند، استفاده کنید. در طول زمستان به کاکتوس خود کود ندهید

اشتراک گذاری:

نظر بدهید