رشد کاکتوس4

رشد کاکتوس4

نکاتی مهم در رابطه با رشد کاکتوس ها

سه شنبه 23 خرداد 1396
10748

#کاکتوس_رشد
کود :
فقط در طول ماههای گرم سال و آن هم ماهی یکبار باید به کاکتوس، کود مناسب داده شود. از کود مایع مناسب برای ساکولنت ها، که از درصد کمی نیتروژن برخوردار هستند، استفاده کنید. در طول زمستان به کاکتوس خود کود ندهید

نظر بدهید