اطلاعاتی مفید در رابطه با خانواده کاکتوسها

اطلاعاتی مفید در رابطه با خانواده کاکتوسها

اطلاعاتی مفید در رابطه با خانواده کاکتوسها

کود مناسب برای رشد بهتر کاکتوسها

یکشنبه 21 خرداد 1396
9455

#کاکتوس_رشد

دوستانی سوال کردن چه کودی به کاکتوسهامون بدیم؟
پاسخ;
کودکریستالون20_20کودقرمزرنگی است همه گلخونه هادارن و برای همه کاکتوسها مفیده
درفصل رشدکاکتوسهاماهی یکباربه نسبت یک گرم دریک لیترآب
اگرکریستالون قهوه ای هم پیدا کردیدخوبه
کلا کودی برای کاکتوسها مفیده که ازت کمی داشته باشه یعنی نسبت ازت نسبت به پتاس فسفر و...کمترباشه

نظر بدهید