آشنایی با گیاهان آپارتمانی

آشنایی با گیاهان آپارتمانی

نگهداری گیاهان آپارتمانی

سه شنبه 16 خرداد 1396
10975

عزیزان علاقه مند همین طورکه میدونیدالان رو به فصل گرماپیش میریم و همه خونه ها کولرروشن میکنن
گلهای منزل رو از بادمستقیم کولردورکنیدچون بادکولرباعث آسیب به گیاهان میشود

نظر بدهید